– Ja, så är det. Vi har fått kostnader som vi inte hade förutsett tidigare, säger Lars Karlsson (L), tillförordnad ordförande i kommunstyrelsen.

Kinda kommun gick in i 2018 med ett budgeterat överskott på 20 miljoner kronor. I oktober ändrades prognosen till 15 miljoner kronor och nu med facit i hand blir resultat betydligt sämre än så.

– Det är främst två orsaker till att resultatet blir bra mycket lägre. Dels de gymnasiala kostnaderna och då främst från Linköpings kommun och pensionsavsättningarna som blev betydligt högre än väntan, säger Lars Karlsson.

Artikelbild

| Prognosen för Kinda kommun låg på 20 miljoner kronor för 2018. Det blev 4,5 miljoner kronor

De ökade pensionsavsättningarna landade på 8,1 miljoner kronor och kostnaderna för gymnasieskolgången på 3,5 miljoner kronor.

– Det här hade vi inte en susning om, utan fick reda på de ökade kostnaderna för ett par dagar sedan. Till saken hör även att vi fick mindre ersättning från Migrationsverket under 2018 mot vad vi budgeterat med, säger Lars Karlsson.

Kommunen har satt ett överskottsmål på två procent men med lägre överskott 2018 mot budgeterat faller det nu till en procent.

– Ja, så är det. Med de ökade kostnaderna blev det en prognos för 2018 som blev svår att förutse, det ser vi nu. Nu kommer vi att ta fram en budget för 2020 och jag flaggar redan nu för att det kommer att bli tufft. Vi måste fortsätta effektivera och priotera mellan kommunens verksamheter, säger Lars Karlsson.