Lisa Nåbo är ordförande för SSU i Östergötland. För sex år sedan var hon med om att lägga en motion om obligatoriska hälsosamtal för unga. Nu har förslaget blivit officiell partilinje.

– I dag går man till skolsköterskan för att kontrollera att ryggraden är rak och att man ser bra. Men ingen frågar hur man mår. Tanken med hälsosamtal är att man ska gå direkt från mötet med skolsköterskan till kuratorn, säger hon.

Samtalen ska fånga upp dem som mår dåligt, för att de sedan ska erbjudas hjälp. Men lika viktigt är att samtalen ska hjälpa till att riva ett tabu. I dag drar sig många för att gå till kuratorn och prata, även om de skulle behöva det.

Artikelbild

| Unga har det tuffare nu än förr. Sociala medier gör att man aldrig slipper pressen. Det anser SSU:arna Julia Tegsjö, Louise Malm och Lisa Nåbo

– Det måste helt enkelt bli tillåtet att visa att man mår dåligt, säger Lisa.

SSU:arna Julia Tegsjö och Louise Malm går i ettan på Katedralskolan i Linköping. De bekräftar bilden av att många unga mår dåligt, samtidigt som de upprätthåller en perfekt fasad på sociala medier. Många, särskilt killar, har ingen att prata med när de har problem.

– Det är många som är stressade. Vår psykologilärare frågade klassen hur många som har fysiska symptom av stressen. Mer än hälften svarade ja, berättar Louise.

Skolan skulle kunna göra en del för att förbättra situationen, menar Louise. Till exempel genom att sprida ut läxor och prov jämnare över läsåret. Samtidigt är Louise och Julia överens om att mycket av den press som unga känner kommer från sociala medier. Här förväntas man svara snabbt alla tider på dygnet, här ska man visa upp att man har ett rikt socialt liv och är snygg och lycklig.

Artikelbild

| Helena Balthammar, Julia Tegsjö, Lisa Nåbo, Louise Malm och Torbjörn Holmqvist presenterade S-satsningen mot psykisk ohälsa bland unga.

– Jag drömmer ganska ofta om att åka tillbaka i tiden till då det inte fanns några sociala medier. Det är ett bra ställe att uttrycka sina åsikter på och ett bra sätt att hålla kontakt med vänner. Men det skapar en stor press och jag tror att sociala medier ligger bakom mycket av den sociala ohälsan, säger Julia.

Julia berättar att hon känner några som försökt sluta hänga på sociala medier.

– De hade rejäla abstinensbesvär. Det fungerar lite som en drog.

Förutom hälsosamtal hos kurator förslår S satsningar på att förkorta kön till BUP. Partiet vill också utveckla de digitala ungdomsmottagningarna så att man snabbt ska kunna chatta med någon när man mår dåligt. S vill också ge Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att utveckla en metod som elevhälsan ska kunna använda för att förebygga självmord och psykisk ohälsa.