Det samlade lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis var 36 procent högre vid månadsskiftet juni/juli i år, jämfört med förra året, enligt Skogsstyrelsen, som räknar med fallande priser under hösten..

Mest har lagret av tall- och barrmassaved ökat, med 55 procent jämfört med 2018. I ren volym är lagret drygt 10 miljoner kubikmeter.

Lagerökningen har främst två orsaker.

Vi har en dämpning i världskonjunkturen, så det är en starkt bidragande orsak. Sedan har vi väldigt mycket skador av granbarkborren, framför allt i Mellaneuropa, med centrum i Tjeckien och runt där, men även i Sydsverige. Och det har drivit utbudet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, till radion.

Han är dock inte orolig för branschen i ett längre perspektiv.

Man måste ju också ha med sig det att den underliggande efterfrågan på trä och trärelaterade varor är stark i världen. Vi har en tillväxt både på husbyggnationssidan med trä och träkonstruktioner och vi har det på massa-, och papperssidan.