Värgårdsudde i Kisa var under stora delar av 1900-talet platsen för simskola och allmänhetens badplats. I början av 2000-talet byggdes en ny toalett på området och bryggor lades i vid strandkanten och tanken var att nu skulle äntligen Kisaborna få ett samhällsnära bad och det fick man fram till 2008 då toaletten togs bort och så även bryggorna. Orsaken var omfattande skadegörelse och höga kostnader för att åtgärda det som slogs sönder och samman.

Men skam den som ger sig. Den 12 juni är dagen då en nygammal badplats kommer att invigas på Värgårdsudde.

Bruno Larsson är en av eldsjälarna i Attraktionskraft Kisa som ligger bakom badplatsen:

– Det var hösten 2015 som vi tog upp frågan med kommunen, men det blev inga glada miner efter mötet. Det fanns varken pengar eller intresse. Men vi gav oss inte vi tog fram planer som visade förbindelse med idrottsplatsen och att ha andra aktiviteter i området vid Värgårdsudde.

Det gav resultat och i höstas avsatte kommunen en miljon kronor till projektet och Attraktionskraft Kisa 200 000 kronor, vilket till stora delar är ett bidrag från Kinda-Ydre Sparbank.

Kommunen miljon kommer att gå till att bygga ut belysning från Värgårdskolan och ner till badet. En slant kommer även att gå till en toalettvagn. Attraktionskrafts pengar går till inköp och iläggning av badbrygga.

– Det har inte precis varit någon motorväg hit, men nu är vi nära ett samhällsnära bad, säger Bruno Larsson.

– Det här visar att kommunen, Attraktionskraft Kisa och banken har stått för ett mycket bra samarbete, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Björn Hoflund (M).

Mats Hansson är kommunens projektledare:

– Vi kommer även att iordningställa ställplatser för husbilar på Värgårdsudde, men det blir inte förrän till nästa sommar. Bommen ut till udden kommer att finnas kvar.

Slutligen togs fem spadtag för den nygamla badplatsen på Värgårdsudde av kommunfullmäktiges ordförande Lena Käcker Johansson (KD), kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S), Attraktionskrafts Bruno Larsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Björn Hoflund (M) och projektledare Mats Hansson.