I slutet av januari kommer de första fordonen att synas på vägarna som har nya kombinationer av bokstäver och siffror på registreringsskyltarna. Istället för tre bokstäver och tre siffror blir det då möjligt att tilldela ett fordon kombinationer med fyra bokstäver och två siffror.

Transportstyrelsen använder exemplet MLB 84A så den lär ingen bil få, men det är den principen som ska användas.

Samtidigt kommer gamla registreringsnummer att återanvändas, det innebär att både gamla och nya systemet kommer att finnas. På så sätt behöver inte alla Sveriges fordonsägare byta skyltar – det skulle ha kostat 1,5 miljarder och ansågs för dyrt att genomföra.

Artikelbild

Den här frågan väcktes redan 2015 av Transportstyrelsen eftersom de förutsåg att antalet möjliga kombinationer var på väg att ta slut. Efter att ha utrett olika sätt att lösa problemet beslutade regeringen i februari 2017 att anamma den lösning som nu införs.

Att behålla de befintliga men samtidigt öppna för att sista tecknet kan vara en bokstav gör att problemet är löst för åtminstone 30 år framåt.

Förra gången detta var ett problem var i början av 70-talet. Då var fordonen registrerade länsvis så den som flyttade till ett annat län blev tvungen att byta skyltar. Varje registreringsnummer inleddes då med länsbokstaven. För Östergötlands del var det E, för Kalmar län H och för Jönköpings län F.

Under 1972 inleddes utbytet och det pågick under större delen av 1973.

Artikelbild

Med den nya systemet ska det fortfarande vara så att vissa bokstäver inte används. Exempelvis anses Q vara för lätt att förväxla med O och V kan förväxlas med W. Därför används inte Q och V.

Vissa kombinationer som exempelvis KUK används inte heller.