Jakt Naturvårdsverket har ändrat föreskrifterna för jägarexamen för att provet ska kunna göras digitalt. Det innebär att avgiften för teoriprovet höjs från 250 till 500 kronor.

Ändringen börjar gälla den 1 januari. Det är sedan tidigare beslutat att teoriprovet ska bli digitalt på grund av brister i hanteringen av proven och misstankar om fusk.

Utöver prishöjningen har några förändringar av teknisk karaktär gjorts, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Parallellt med ändringarna pågår ett arbete med att ta fram nya frågor till teoriprovet.