När de sista granskningarna avslutades under våren hade ungefär två tredjedelar av de 100 bolagen påförts någon form av tullavgift. Snittbeloppet har legat på drygt 370 000 kronor per bolag och sammantaget har Tullverket krävt in drygt 37 miljoner kronor i obetalda tullavgifter.

Visst är det lite förvånande att de stora företagen som har ganska mycket pengar att lägga på sin tullhantering faktiskt inte har så mycket mer kontroll än de mindre företagen, säger Carina Blüchert, verksamhetschef för Tullverkets operatörsuppföljning.

Slarv och okunskap

Artikelbild

| Carina Blüchert är verksamhetschef för Tullverkets operatörsuppföljning.

Fel som uppdagats vid revisionerna är att bolagen uppgett felaktiga värden eller ursprung för varorna och att de klassificerats med fel varukod som sedan styr tullsatsen.

Enligt Tullverket är det slarv, okunskap och att företagen inte inser betydelsen av att sätta sig in i regelverket som gör att det blir fel.

Vi har inte sett någonting som tyder på medvetet fusk, utan det handlar helt enkelt om att man inte lägger tillräcklig omsorg på sin tullhantering. Många större företag anlitar ombud för att sköta den, men glömmer att det är de själva som har det yttersta ansvaret för att det blir rätt, säger Carina Blüchert.

"En investering"

Nu lyder uppmaningen till både större och mindre bolag: Höj kunskapsnivån inom tullområdet.

Tullverket erbjuder flera webbseminarier som är kostnadsfria, och anordnar även kurser mot en lägre avgift. Det är en investering som snabbt lönar sig om den innebär att man kan slippa framtida tulltillägg, säger Carina Blüchert.