Räddningsstyrkan fick kämpa hårt för att nå upp till hyggets ovankant där de såg röken stiga upp syd väst om Rothult mot Ödesjöboda. Larmet om gräsbrand visade sig på plats även omfatta skogsbrand. Brandområdet var ungefär 2000 kvadratmeter och bestod av normal skogsmark.

Insatsledaren Teofil Jakupovic bedömde att branden är ett resultat från åskan som härjade under fredagskvällen. Efter en snabb släckningsinsats beslöt man att fälla den tall där åskan slagit ner och där branden troligtvis pyrt sedan i fredags, vilket resulterat i att tallen var helt utbränd och ihålig.