De 125 patienter med självskadebeteende som ingick i studien fortsatte sin vanliga behandling, men hälften av dem fick även möjlighet att lägga in sig själva – max tre nätter i rad tre gånger i månaden – när de upplevde att de behövde slutenvård.

Metoden handlar om att man förebygger att patienten ska bli så dålig som de blir när de söker akut. Nu kan de söka tidigare, så tanken är att de inte ska bli lika sjuka, säger Sofie Westling, forskare och läkare i allmänpsykiatrin i Lund, som lett studien, till radion.
Man kunde inte se någon skillnad i vårdkonsumtion mellan grupperna, men de som fick tillgång till brukarstyrda inläggningar har förbättrats i vissa funktionsmått.

De som kunde lägga in sig själva förbättrades mer när det gällde förmågan att ta sig utanför sitt hem. Även förmågan att koncentrera sig, ta hand om sitt hushåll och vara delaktiga i samhället förbättrades för patienter med brukarstyrda inläggningar, och de fick också mindre tvångsvård och färre självskador.

I Region Skåne har verksamheten permanentats, och åtminstone sju andra regioner är på gång att göra det.