– När jag frågar en del av mina patienter om hur deras trädgård ser ut kan de säga att där inte finns någonting alls att njuta av. Det är en karg och öde öken, utan tillstymmelse till liv. Andra har en trädgård som prunkar av blommor (relationer och intressen), som har fått gödning och kärleksfull omvårdnad under lång tid.

Livet efter 60, vår sista tårtbit av livet, brukar kallas ”det tomma nästet”. För en del människor blir livet just tomt och innehållslöst, för andra innebär tiden i stället en tid att verkligen njuta av det man tycker om.

– Det är nu vi får ett kvitto på hur vi vårdat, inte bara våra relationer till andra, utan också relationen till oss själva.

Å ena sidan lever vi i ett individualistiskt samhälle, men bara när det gäller prestationer, framgång och lyckojakt, menar Madeleine. För å andra sidan upplever många en inre tomhet.

– Karriär och framgång blir ganska ointressanta saker om vi inte har vårdat oss själva på ett djupare plan. Vi är så snara att trakta efter andra människors bekräftelse, eloger och förståelse att vi lätt glömmer bort oss själva.

Livet efter 60 är en ny sorts tid som mycket väl kan bli ens bästa.

– Det är då vi har tid att odla den delen av oss själva som inte tillhör föräldrarollen, partnerrollen eller yrkesrollen. Det är nu vi får tid att ställa oss frågan ”vem är jag och vad vill jag?”.

– Paradoxalt nog betraktas den frågan mer okej att ställa i ungdomen, men det är ju först nu, efter 60, som vi sitter inne med svaren.

Varför är det så viktigt att vårda sig själv?

– Därför att du är den enda du verkligen har. Livet efter 60 innebär ofta förluster, sjukdom, separationer och död. Om du inte har vårdat dig själv blir smärtan vid förlusterna så mycket större och svårare att hantera. Då har du ingen kvar, inte ens dig själv.

Du säger att vi ska hålla oss själva i handen.

– Precis. Och i det ingår att bekräfta oss själva. Vara mot oss själva så som vi vill att andra ska vara mot oss. Relationer är viktiga, men även du själv är värd att göra det trevligt för. Fundera ut vad du mår som allra bäst av. Det kan innebära att gå ensam på bio, restaurang, laga dig en god middag, odla dina intressen. Köp blommor till dig själv på din födelsedag och alla hjärtans dag. Det ger en så bra grundplåt i livet.

Vad är riskerna om vi inte gör det?

– Om du aldrig låter dig själv få utrymme är risken stor att du vantrivs i ditt eget sällskap. Då vill du för allt i världen aldrig vara ensam vilket lätt kan leda till att du blir beroende av en partner på ett osunt sätt och stannar i en destruktiv relation.

Är det bra att fylla livet med sociala aktiviteter?

– Tja, om man gillar det, men inte om de är ett sätt att fly från sig själv. Man kan inte bara leva sitt liv utåt, utan måste göra det även inåt. Det gäller att hitta det jag mår som allra bäst av och kunna njuta av sitt eget sällskap också.

När ska vi börja odla i vår trädgård?

– Ju förr dess bättre. Ta en stund då och då, även som ung, när du sätter dig i din fiktiva trädgård och ser dig omkring.

Frågor man kan ställa sig är:

Är det vackert?

Finns det sköna sittmöbler eller bara en ensam pall?

Vem får komma in?

Har trädgården ett luftigt staket eller höga järngrindar som ingen kommer förbi?

Vad behöver plockas bort och vad behöver tillföras?

Finns här ogräs som tar plats från det fina?

Och det är aldrig för sent att börja odla?

– Nej. Du kan börja hur sent i livet som helst.

Något annat många glömmer att odla?

– Vänner. Det gäller särskilt män. Visst är familjen jätteviktig, men att ha band som varken är släktband eller erotiska band är så värdefullt. Vänskap är inte avhängigt andra människor, utan bara er två.

Du pratar om det svenska spegelsamhället.

– Ja, svenskar vill helst umgås med sin spegelbild, människor med samma livssituation, samma ålder på barnen, samma typ av yrken, samma åsikter . . .

Varför är det är så?

– Människor dras till det kända, trygga. Det blir lättast så. Åtminstone i kulturer med konsensusideal; man ska tycka lika, vara lika och inte ha konflikter . . .

Vad är risken?

– Det är ju tryggt och bra men risken är att människor som upplevs alltför långt från spegelbilden, som gjort andra val eller som är annorlunda, blir främmande och utesluts ur gemenskapen. Om man vågar sig på umgänge med människor som tänker olika och lever annorlunda, skapas även större möjlighet att växa, bli vidsynt och mindre rädd för det främmande.

Många hittar en ny kärlek i det tomma nästet.

– Det är underbart, och kärleken får ju en helt annan valör när vi är äldre. Som unga vill vi så gärna försöka förändra vår partner, men människor är ingen affär där du kan beställa alla specifika varor du känner för.

– Att se sin partner som den människa hon verkligen är, och vilja ha just den människan, är något helt annat. Och så mycket större.