– Det är jättekul att så många barn vill bidra. De stärks i sin självkänsla av att sälja, en del är riktiga fenor på det, törs fråga, är trevliga och glada. Dessutom får de träna upp sin matte genom att växla pengar, säger Helen Larsson, ordförande för majblommekommittén i Kinda.

Allting började i Göteborg, år 1907, och sex år senare hade idén spritt sig till Kinda. Ända sedan dess har den anrika majblomman sålts för att stötta barn i ekonomiskt tuffa situationer. I år är det över 100 barn, i Horn, Rimforsa och Kisa, som tar på sig den gröna väskan för att dra sitt strå till stacken.

– Barnfattigdom finns i hela Sverige, det är över 145 000 barn som lever i ekonomiskt svåra situationer där man inte heller klarar av att göra saker och ting som andra klasskompisar får göra, och då finns majblomman där som hjälp, förklarar Larsson och fortsätter:

Artikelbild

| Med stöd av majblommekommitténs ordförande Helen Larsson är eleverna Klara Löfgren, Idun Gighorn, Leon Fernström och Alfred Bandling några av de barn som ska sälja majblommor i Kinda.

– Till de familjer som lämnar in en ansökan till oss kan vi ge bidrag för bland annat sommaraktiviteter och kläder, ja vad som helst som är betydelsefullt för det enskilda barnet.

Eleverna Klara Löfgren, Idun Gighorn, Leon Fernström och Alfred Bandling, vid Bäckskolan i Kisa, är några av de barn som ska sälja majblommor fram till och med den 7:e maj. I år är förhoppningen att deras försäljning ska gå lättare, då betalsystemet swish har införts, och att varje Kindabo ska köpa en blomma.

– Jag vill sälja för att man kan vara med rädda barn. De pengar vi får in går ju bland annat till mat och vatten, det som barnen behöver, säger Idun Gighorn och Klara Löfgren fortsätter:

– Det känns också bra att samla in pengar till barn som kanske inte kan göra något roligt på sommarlovet.