Det kanske inte är församlingshemmen som är det stora problemet i sammanhanget, menar han.

– Kanske har vi ogynnsam struktur vad det gäller antalet kyrkor i pastoratet i relation till vår befolkning och antalet medlemmar i svenska kyrkan? Kanske borde man då från centralt håll ta ett större ekonomiskt ansvar, alternativt helt enkelt vara öppen för att sälja ut någon eller några av våra kyrkor istället, säger Åke Bergh som i egenskap av Mörlundabo och medlem i svenska kyrkan ger sig in i debatten om att sälja ut församlingshemmen.

– Nu kan jag inte längre sitta still i båten, tillägger han. Jag är både frustrerad och besviken över kyrkans avsikt att sälja ut församlingshemmen, bland annat vårt fina församlingshem i Mörlunda.

Han har respekt för att kyrkan måste spara, men frågar sig huruvida man sparar på rätt sätt. Han ser en uppenbar risk i att man får en ytterligare centralisering av bland annat kyrkans olika aktiviteter vid en försäljning av församlingshemmen och att det återigen är de som bor och tror på landsbygden som blir de stora förlorarna.

– Vi har ju många kyrkor i pastoratet och ekonomin är tyngd av det, underhåll och drift av kyrkorna svarar för en stor del av budgeten, säger Åke Bergh som påminner om att det görs en del utförsäljningar av kyrkor på andra håll i landet. Till skillnad mot kyrkorna får man dessutom göra mycket mer i församlingshemmen, så de kan användas flitigare. Tar vi Mörlunda som exempel har vi egentligen inget alternativ till samlingslokal. Vi har en på vårt äldreboende Lundagården som i sig är bra, men den rymmer inte särskilt många personer. Så fick vi behålla Tveta kyrka och församlingshemmet, så skulle det tillsammans utgöra god funktion.

I förra veckan deltog Åke Bergh på mötet i Hultsfred, där man från kyrkans sida lämnade information till allmänheten. Han framförde då önskemål om att samma information borde lämnas till allmänheten på samtliga de orter som eventuellt kommer att drabbas.

– Kyrkans ledning verkade dock tämligen kallsinnig till det förslaget, säger Åke Bergh som ställer sig bakom det förslag som framkom på mötet i Virserum, om att låta en utomstående gå igenom det sifferunderlag som man baserar sina besparingsförslag på.

– Jag finner det absolut nödvändigt för att skapa full trovärdighet. Det är kanske inte så lätt att ta död på myten att "kyrkan är rik".

Charlotte Madestam