Det framgår av de senaste befolkningssiffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB, som nu offentliggjorts.

Folkmängden i Vimmerby kommun ökar med nio invånare under årets tre första månader och är nu 15 737 personer.

Ökningen beror uteslutande på inflyttning, i första hand från utlandet. 45 personer har flyttat från något annat land till Vimmerby under kvartalet, medan bara sex flyttat i motsatt riktning.

Den största gruppen inflyttare är dock personer från någon annan del av landet än Kalmar län. De är 89 stycken. Samtidigt har 106 personer flyttat från Vimmerby till en annan kommun utanför länet.

44 har flyttat till Vimmerby från någon annan länskommun och 52 har flyttat ut från kommunen, men stannat inom Kalmar län.

47 döda mot 42 födda ger ett minus i födelseöverskottet.

Trenden i länet är ungefär den samma som i Vimmerby. En måttlig ökning i de flesta kommuner. Bara tre, däribland Hultsfred och Västervik, tappar invånare under kvartalet.

Den av grannkommunerna som sticker ut är Eksjö om ökar med hela 117 invånare på tre månader.