Bakrunden är att Region Östergötland dels för egen del, dels som ombud för kommunerna Kinda, Ydre, Åtvidaberg, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, har genomfört en upphandling avseende "Transporter av avlidna". Den 11 december 2018 tilldelades begravningsföreningen Fonus öst som leverantör för samtliga tre anbudsområden; västra länsdelen, centrala länsdelen och östra länsdelen I Kinda är det Kinda begravningsbyrå som sköter transporterna. Mellan 2015 och 2018 har det varit Contento AB i Åby, utanför Norrköping som hade transporterna. Efter att Fonus öst utsetts som transportör så ansökte Contento AB om överprövning av upphandlingen gällande anbudsområde två och tre, det vill säga centrala länsdelen och östra länsdelen.

Contento menar att med det låga anbudspris som Fonus la in är det förenat med svårigheter att förstå hur Fonus kommer att kunna finansiera avtalet till offererat pris.

– Det innebär i praktiken att Fonus kunder kommer att få stå för den kostnaden som det aktuella upphandlingskontraktet medför, skriver Contento AB.

Artikelbild

| Begravningsföreningen Fonus Öst kommer under de följande fyra åren sköta transporter av avlidna

– Det där vet jag inte hur de har fått till, det får stå för dem, säger Lars-Olof Engberf, VD för Fonus öst.

– Vi har tidigare haft avtalen i 15 år, och hoppas få tillbaka dem nu. I våra stadgar står att vi ska värna god begravningssed och det följer vi.

Förvaltningsrätten avslår Contentos överklagande och skriver i domen att det inte finns tillräckligt stöd för att Fonus låga anbudspris är behäftat med brister. Nu har Contento tio dagar på sig att söka prövning hos kammarrätten.

Den nya avtalsperioden inleds vid månadsskiftet april/maj.