Hembygdsföreningen hade sitt årsmöte i Hägerstad Klockaregård med 65 av föreningens 190 medlemmar närvarande. Till mötesordförande valdes Börje Johansson. Efter att styrelsens årsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning föredragits gav årsmötet ansvarsfrihet till förra verksamhetsårets styrelse. Carl-Inge Gustafsson omvaldes som ordförande och styrelseledamöterna Carl-Jan Kälevall och Hans Wolf omvaldes. Nyval blev det på Göran Nilsson. Omval blev det även på lotteriföreståndare Els-Marie Svanström och revisorerna Mats Lundberg och Göran Fredriksson. Börje Johansson avgick ur styrelsen och avtackades av ordförande Carl-Inge Gustafsson. På årsmötet klubbades även kommande års program. Bland annat kommer radioprofilen Lisa Syrén i juni till föreningens hembygdsgård, Kulterna. Hon berättar radiominnen från "Ring så spelar vi" och "Karlavagnen". Vidare blir det äggsexa i april, majbrasa, grillkväll i juli, byvandring vid Bröth i augusti och berättarstund i oktober.