Ulf Jonsson arbetar som operativ chef på räddningstjänsten i Kinda. han informerade husmodersföreningen om den viktiga funktionen de har i samhället. Samtidigt är det så att individen ska ta sitt ansvar.

– Under 2018 ryckte räddningstjänsten i Kinda ut på 457 larm men arbetet består inte bara av utryckningar. Det är olika former av tillstånd, information om brandskydd, service och underhåll, utbildning av skolelever och mycket annat ingår också, sa Ulf Jonsson

65 år och äldre är överrepresenterade när det gäller tillbud som oftast sker i hemmen. Det kan vara fallolyckor och brand.

– Äldre har rätt att få individanpassat brandskydd i hemmet. Enligt lag har man rätt till tryggt och säkert boende. Det finns enkla åtgärder som halkskydd, bra belysning och tillgång till telefon, menar Ulf Jonsson.

– 10 000 hjärtstopp förekommer per år. Hjärtstartare finns på flera ställen i samhället, men det behövs fler. Kostnaden för dem har minskat, sa Ulf Jonsson avslutningsvis.