Debatt 2 100 000 000 kostar de nya tåg som Region Kalmar län beslutat att köpa.

Dessa inköp görs samtidigt som rälsen tågen ska färdas på är i bedrövligt skick enligt trafikverkets tjänstemän, och det saknas större planer på upprustning enligt länets infrastruktursplan regeringen beslutat om, och som sträcker sig fram till år 2029.

Denna investering görs med vetskap om att tågbiljetterna årligen subventioneras med 150 000 000 kronor av skattebetalare och enbart till 17 procent av resenärerna själva.

Inte nog med att skattebetalarna subventionerar varje resa så kommer sannolikt varje resa att kosta skattebetalarna ännu mer varje år eftersom banan inte är elektrifierad och för att tågen årligen drivs av ca 2 000 000 liter diesel belastad av bränsleskatt som årligen höjs.

De nya ”dieseldrivna eltågen” är heller knappast lösningen på koldioxidutsläppen, varken som produkt eller som färdmedel. För även med nya tåg så behöver många landsbygdsbor bilen för att ta sig till jobbet, skola, förskola eller barnens olika fritidsaktiviteter och inte minst för att ta sig till det fåtal tågperronger som ännu är i drift.

I samtid som denna investering görs tvingar samma region vårdens chefstjänstemän i Kalmar län att banta sin budget med hundratals miljoner på grund av underskott i verksamheten. En verksamhet som länge efterfrågat mer resurser och bättre personalvillkor. En verksamhet som med en stramare budget knappast får det enklare att korta vårdköerna.

Att belasta medborgarna med ännu mer skatt för att stadsborna ska kunna röra sig mellan städerna tycker jag är oss oförtjänt – I synnerhet om det blir på sjukvårdens bekostnad!

För politik handlar om att prioritera.

Därför vädjar jag till majoriteten i regionen det vill säga Centern, Liberalerna & Socialdemokraterna att i närtid prioritera kärnverksamhet framför tågaffärer ­– samt att prioritera rätt ordning för investeringarna.

Prata med er kollega Stefan Lövfén och hälsa regeringen att en satsning på befintlig infrastruktur är mer behövlig än nya höghastighetsbanor.

För när dagen väl kommer då tågen ska driftsättas så bör det vara på en driftsäker och elektrifierad bana med flera stopp – helst självfinansierad. Först då blir driften effektiv, miljövänlig, tågen mer ändamålsenliga och tågtrafiken tillgänglig för fler i länet.