– Vår chef på samhällsbyggnadsförvaltningen begärde redan i höstas att få en tänkt plan över de fem miljoner kronor som vi har i budgeten. Hon ville veta vad vi kan göra med de pengarna för att få bästa möjliga utfall i bredbandsutbyggandet. Något sådant svar har vi ännu inte fått, och det är bekymmersamt, berättar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Parallellt med att kommunalförbundet Itsam planerar en flytt till Linköping kan Kinda kommuns medlemskap hänga på en skör tråd. Inte nog med att kommunchefen Rosie-Marie Fors just nu utreder den framtida it-verksamheten, nu uttrycker också kommunstyrelsen sitt missnöje över Itsams arbete.

– Kommunen har ju överlåtit bredbandsutbyggandet till Itsam och då måste de ju ta sitt ansvar, något vi inte tycker att de har gjort, menar oppositionsrådet Christer Segerstéen (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) fortsätter:

– Inom vård- och omsorg har avvikelserna vad gäller larm och andra it-system varit omfattande. Hur kommunchefens utredning än slutar så måste vi börja att ställa krav. Tyvärr är det mycket som pekar på att det är just Itsam som har varit problemet.

Enligt förbundsdirektör Mattias Robertson Bly har kommunalförbundet, tillsammans med tjänstemän på kommunen, kommit överens om att planen för 2019 skulle presenteras under mars månad. Nu är månaden här och planen är klar, men nu handlar allt om att boka en tid för gemensamt möte.

– På något sätt måste det ha blivit ett missförstånd, vi måste ha pratat runt varandra, men om de upplever att de inte har fått respons från oss är det givetvis tråkigt, säger han och fortsätter:

– Det stämmer att vi hade det första mötet om 2019 i höstas men en sådan plan är ju inget man bara kan spotta ur sig rakt av, det måste ske i dialog mellan oss och kommunen. Det är alltid kommunen som äger bredbandet och det är de som måste ha en strategi för utbyggandet, sedan kan vi hjälpa dem med underlag, och en sådan diskussion har vi haft.

Är ni oroliga över att Kinda kommer att gå ur kommunalförbundet?

– Inte i grunden för vi vet att vi är billigare än något annat alternativ. Oron är isåfall att man jämför äpplen med päron men jag hoppas att kommunchefen kan göra en professionell utredning och att hon tittar på delar som vi sedan kan använda i vårt fortsatta förbättringsarbete.