Insändare Före valet hade de olika riksdagspartierna möjlighet att klargöra sina ambitioner när det gäller funktionshindrades rätt att vara fullvärdiga medlemmar i det svenska samhället.

Vi är medvetna om att det pågår en nationell utredning om hur LSS ska fungera i framtiden. Många partier hävdade att man ville återställa LSS till den rättighetslag som var grundläggande när lagen instiftades. Vi fick en delrapport från utredningen som visar att det är framför allt den ekonomiska aspekten som styr utredningen och inte omsorgen om dem som behöver ökat stöd och skydd.

Vi är medvetna om att det är riksdagen som kommer att behandla utredningen men vi vet också att riksdagsmän/-kvinnor väljs inom regionen och vi vänder oss till er med frågan: Vad har ni gjort och vad tänker ni göra? Vi har i tidningarna sett att det finns partier som är garanter för att återställa intentionerna i LSS.

Ett annat område som vi fick löften om var länsfärdtjänsten.

Detta är en landstingsfråga. Vad har ert parti gjort? Vilka åtgärder ska ni vidta?