– När de här 40 extra minuterna har införts i alla årskurser, i samtliga 14 klasser, ser vi att det blir omöjligt att få in de här lektionerna under den ram som vi har i dag. De alternativa lösningarna som vi kollar på kan man inte säga är bra, utan det är bara olika sätt att hantera och organisera det, berättar högstadiets rektor Johannes Kullered när vi besöker Kisaskolan.

För att få eleverna i grundskolan att röra sig mer beslutade regeringen, i juli förra året, att utöka ämnet idrott och hälsa med 100 timmar. Utökningen fördelas mellan årskurserna sex, sju, åtta och nio och förändringen träder i kraft den 1 juli senare i år, alltså efter sommarlovet. Till en början gäller det endast årskurs sju, men inom en treårsperiod kommer alla årskurser att involveras.

– Idrottshallen används redan väldigt mycket och när det ska in ännu fler idrottstimmar är det klart att det blir problematiskt. I dag används den i princip hela dagarna, den är nästan fullbelagd, men det behöver också finnas plats för raster och tid mellan lektionerna, förklarar Kullered och idrottsläraren, sedan många år tillbaka, Carlo Schuiling fortsätter:

Artikelbild

| Värgårdsskolans rektor Johannes Kullered kommer att få problem med schemaläggningen när regeringens beslut, om utökad idrott, träder i kraft helt och hållet.

– Oftast delar vi upp hallen i två halvor, med kanske 50 elever åt gången. Som idrottslärare vill du inte ha det så, det är inte optimalt. Att kunna använda hela salen är i dag en lyx för oss.

Rektor Kullered har, tillsammans med kommunen, redan börjat att undersöka möjliga lösningar. Går det att förlägga de extra idrottstimmarna i en mindre sal? Kan 40-minuterslektionerna ägnas åt teori eller kan högstadiet använda gymnastiksalen vid gamla Stjärneboskolan eller på Bäckskolan? Till och med Hackelhallen i Rimforsa är i dagsläget med i diskussionerna.

– Vi har verkligen inte bestämt någonting än, det är mycket att ta hänsyn till. Visst vore det bra för oss om det fanns ytterligare en idrottssal här vid Värgårdsskolan. Vi har nya förutsättningar nu, idrotten ökar, och det ryms helt enkelt inte i de lokaler vi har, säger Kullered.

Bildningsförvaltningens chef Eva Holm är väl medveten om problematiken och de lösningar som är aktuella.

Artikelbild

| "50 elever åt gången, som idrottslärare vill du inte ha det så", säger Värgårdsskolans Carlo Schuiling.

– Att bygga ut Värgårdshallen, där är vi inte i dag, utan vi måste arbeta igenom alla olika alternativ för att få en så bra lösning som möjligt. Vi ser att vi med hjälp av de lokaler som vi har i dag ska kunna lösa en utökning av idrotten, men exakt hur vet vi inte än. Det kanske inte blir samma lösning för alla elever.