Debatt Socialdemokraterna i Vimmerby har inför sommaren efterfrågat att Vimmerby kommun ska köpa sommarlovskort till kommunens ungdomar för fria resor med kollektivtrafiken, när den S-ledda majoriteten i Region Kalmar har valt att inte erbjuda detta i år.

Det är riktigt att det riktade statsbidraget till regionerna togs bort i den av riksdagen antagna M+KD-budgeten. Istället förstärktes det generella statsbidraget till regionerna kraftigt. Dessa pengar har regionerna själva möjlighet att fördela till det de anser är viktigt. Ur det perspektivet är det märkligt att S vill lägga över kostnaden för ett regionalt ansvar på kommunen och belasta den kommunala budgeten med närmare en halv miljon kronor.

Om nu sommarlovskortet är så viktigt för Socialdemokraterna kan man fråga sig varför regeringen Löfven inte återinförde det riktade statsbidraget till regionerna i vårändringsbudgeten.

Man kan också undra hur det kommer sig att Anders Henriksson (S) inte har prioriterat sommarlovskorten när tillskottet från M+KD-budgeten har fördelats av majoriteten i Region Kalmar län.

Mitt råd är att Socialdemokraterna i Vimmerby arbetar för en omprioritering av den regionala budgeten genom sina företrädare i regionfullmäktige. För att citera dem själva: ”Det är fullt möjligt, om bara viljan finns”!