Varningen gick ut 17.11 på onsdagen och trafikverket bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till sju på kvällen

Uppdatering klockan 19:01: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.