– Vi var medvetna om det här från dag ett, när vi började att jobba för att öppna badplatsen igen. Under förra året hade vi en del incidenter, men det var inte på någon katastrofal nivå, men nu under vårkanten har det accelererat. Det här är ett generellt problem för hela Kisa och då ska man inte acceptera de här formerna av skadegörelse, menar Bruno Larsson från föreningen Attraktionskraft Kisa.

Under stora delar av 1900-talet var Värgårdsudde platsen där Kisaborna badade. I början av 2000-talet investerades det i en ny toalett på området och bryggor anlades vid strandkanten. Konceptet fungerade fram till och med år 2008 då kostnaderna för att åtgärda den så omfattande skadegörelsen ansågs för höga.

– Vi är, tillsammans med kommunen, tillfreds med allt förutom just skadegörelsen. Det mest förekommande är klotter, både på skyltar, stenar och grillplats, ja överallt där man kommer åt. Dessutom är bänkarna vid badplatsen inte användbara längre, en av dem kastades i sjön, förklarar Larsson.

Artikelbild

| Under våren har skadegörelsen vid den samhällsnära badplatsen accelererat. Förutom klotter har bänkar slagits sönder och bryggorna vandaliserats.

Attraktionskraft Kisa och Kinda kommun är fast beslutna om att genomföra sanering och iordningställa badplatsen till sommaren. I samband med detta planeras också att återigen anlägga en toalett i området och dessutom upprätta omkring fyra ställplatser för husbilar.

– Jag kanske är ålderdomlig men jag skulle önska att det fanns någon form av kameraövervakning på vägen ut till badplatsen, det borde vara ett bra medel i förebyggande syfte. Det vore synd om kanske två eller tre personer förstör en så här viktig anläggning för alla Kisabor, säger Bruno Larsson.

Kommunens fritidshandläggare Mats Hansson var projektledare vid badplatsbygget förra året. Han hoppas att de framtida satsningarna på Värgårdsudde kan få lämnas i fred.

– Det är många människor som har varit engagerade i badplatsen och bidragit till att göra snyggt där ute för att vi ska kunna ha en stadsnära badplats. Jag blir riktigt ledsen av den här meningslösa skadegörelsen.

Artikelbild

| Klottret och skadegörelsen leder till ledsna miner hos Kisaborna.

Vad kan kommunen göra för att förhindra att det händer igen?

– Det har diskuterats om vi ska försöka ha någon form av kameraövervakning på vägen ut dit, det har ju dessutom varit rätt mycket vandalisering på den sidan av skolan. Sedan kan man ju vädja till den stora detektiven allmänheten också, det vore ju till exempel bra om det fanns nattvandrare under fredags- och lördagskvällar, då det mesta sannolikt händer, avslutar Hansson.