– Kulturen har varit ett område som förbisetts och vi behöver integrera vårt kulturtänk i regionen. Vi behöver inte stå på egna ben helt och hållet och då känns det viktigt att vi som kommun är med tidigt i processen, säger Mikael Österling (L), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Arbetsprocessen för att ta staka ut kulturlinjerna för Östergötland under åren 2020 till 2023 har börjat och innefattar samråd mellan regionens kommuner, konst- och kulturlivets aktörer, ideella föreningar och det civila samhället. Kindas representanter i diskussionerna är Hans Måhagen (S), Johan Henriksson (L) och Kicki Stridh (V). Under våren 2019 kommer planen att skickas ut på remiss, därefter ska den antas av regionfullmäktige.