Efter en hel del diskussioner om hur stort belopp Kisa Båtklubb ska lägga i arrende till Kinda kommun för att man har sin småbåtsbas vid Hovby hamn enades de båda parterna i december 2016 om ett arrendeavtal. Och under många år tillbaka har diskussioner pågått mellan båtklubben och Kinda kommun om hur en modern småbåtshamn ska se ut vid Hovby, vid Åsunden i Västra Eneby, en halv mil öster om Kisa. Tanken från kommunens sida var att man ville köpa mark och vatten, då det hade upptäckts att kommunen inte ägde vatten och mark. Förhandlingar inleddes med fastighetsägaren, men de misslyckades. Istället tecknades ett arrendeavtal på tio år mellan kommunen och fastighetsägaren.

I april 2017 beslutade dåvarande kultur- och fritidsnämnden, numer samhällsbyggnadsnämnden, om att begära startbesked från kommunstyrelsen till en upprustning och i samma veva få ett tillskott på 1,5 miljoner kronor för investeringen.

Nyligen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna upphandlingen av en servicebyggnad vid Hovby hamn. Genom att byggnaden uppförs kommer man att kunna hantera latrintömning, toalett och dusch i enlighet med tidigare beslut.

Artikelbild

| Om några månader fylls bryggan med båtar

Den önskade effekten enligt samhällsbyggnadsnämnden beslut är att genom latrintömningen kan båtar tömma sina latriner, vilket minskar miljöpåverkan. Toalett och dusch höjer också värdet i upprustningen av Hovby hamn för både besökare och båtägare.