Debatt Skolan, förskolan och omsorgens olika grenar har samma sak gemensamt. Sjukskrivningar och underbemanning, svårt med att täcka sjukfrånvaro och ledigheter. Alla signaler som nu kommer visar på brist på personal och kompetens. På golven i välfärden går man på knä.

Samtidigt så är Vimmerby en av två kommuner i länet som inte har barnomsorg på obekväm tid. Detta gör att man som ensamstående, eller som familj som inte ständigt vill jobba olika helger, tvingas flytta till annan kommun.

2016 ville skolinspektionen att Vimmerby kommun skulle kartlägga hur stort behovet av barnomsorg på obekväma tider är, och planera för att kunna erbjuda föräldrar detta. Vad har hänt sen dess?

Vänsterpartiet lyfte frågan 2015. Svaret från dåvarande majoriteten var att det var för dyrt, men att målet var att införa det under mandatperioden. 2017 sa man att det visst skulle bli av, men inte när eftersom datum inte stod i Vänsterpartiets motion. Inför 2019 röstade alla partier i fullmäktige ner Vänsterpartiets förslag om att starta upp arbetet under året. Bara Vänsterpartiet ser allvaret, är det bara V som hör behoven i omsorgerna, på industrigolven och i dagvaruhandeln?

Barnkonventionen, som blir lag i Sverige om ett år, säger att vi ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till. Klart och uppenbart vad barnen har för rättighet!

Nu genomförs heltidsresan med heltid som norm, som i grunden kan vara viktigt för att klara bemanning och kompetens i vård och omsorg. Men missnöjet bland personalen är stort. Kortare natt ger ökat antal nätter vilket gör det än mera frustrerande att inte ha barnomsorg, ökad belastning och mindre vila. Längre kvällar avslutas nu 22:00 vilket gör att man behöver barnvakt till 22:30 minst. Man kan inte mötas i dörren längre om en jobbar i omsorg och den andre skift. Familjelivet belastas av brist på service och lyhördhet.

Ser majoriteten inte sambandet mellan barnomsorg och att rekrytera? Visst bör arbetaren på Ljunghäll kunna jobba samma helg som sambon i omsorgen och få samma lediga familjehelger som de som har kontorstid!

Vänsterpartiet ser ett tydligt mönster: 2015 röstade alla mot förslaget, när vi 2019 lyfter frågan igen med en ny majoritet är resultatet är detsamma! Bara Vänsterpartiet ser det akuta behovet av samhällsservice för arbetaren i kommunen.

Slutligen. Det pratas nu om Allas Vimmerby, som ska stärka den gemensamma och lokala attraktionskraften och skapa en Vimmerbyanda. Hur och på vilket sätt har det vägts in i ställningstagandet hur heltidsresan införts och avsaknad av service i barnomsorg på obekväm tid i konkurrens om kompetens och arbetskraft till kommunen?

Ska vi göra Vimmerby kommun till en attraktiv arbetsgivare behövs det ett helhetstänk vi inte sett något av hittills. En bra början vore att tillgodose de behov vi länge vetat om, och att göra det redan idag.