Enligt vad kommunen uppger på sin hemsida har införandet av fyrfackstunnorna resulterat i ökad återvinning och minskad förbränning. Kommunen anger också att varje hushåll tidigare slängde 9 kg soppåsar under två veckor, men numera är siffran 5 kg under två veckor. Nämnas kan också en 50-procentig ökning av mängden matavfall som återvinns som biogas och biogödsel.

Jens Lövgren, miljösamordnare på Motala kommun, berättar vad han tror är faktorerna bakom framgången med tunnorna:

– Jag tror att det har att göra med att folk gärna vill göra rätt, men det har varit lite svårare förut. Nu när man har de här sorteringstunnorna mycket närmare än att behöva åka iväg med bilen till en återvinningsstation så är det ju mycket enklare att sortera rätt, säger han.

Enligt Lövgren var det dock inte enbart positiva tongångar från hushållen när sorteringstunnorna skulle införas.

– När vi drog igång för ett år sedan så var många oroliga över att de inte skulle få plats på tomten. Man var ju van vid en tunna, men nu blev det två tunnor och dessutom var de större än den gamla tunnan.

Det var enligt honom främst äldre herrar som hade synpunkter på tunnornas storlek men nu kommer de istället fram och säger "kolla här vad fint det blev med alla nya plattor" och visar upp det för honom.

– Nu får vi i stort sett inga negativa kommentarer, säger han och tillägger att folk tycker att det har blivit mycket enklare att sortera.