Mamman skriver i sin anmälan att hon anser att man inte haft barnens bästa i åtanke. Hon menar också att barnen rotat sig i familjehemmet och att familjehemmet är kärleksfullt.

JO anser nu att det finns frågetecken kring hur hanteringen skötts. De ifrågasätter varför mamman inte tidigare informerades om att nämnden övervägde en omplacering. De undrar också om hon överhuvudtaget fick komma till tals under utredningen eller fick tillfälle att yttra sig i utredningen.

JO skriver också att det var ordföranden i nämnden som själv tog beslutet att omplacera barnen till ett jourhem och ställer frågan:

"Varför var beslutet så brådskande att socialnämndens prövning inte kunde avvaktas?".

Nämnden måste nu redogöra för handläggningen av ärendet och bedömning av det. Senast den 17 december ska rapporten vara inlämnad.