Från Motala kommuns sida talar man nu om en "försiktig optimism" i en fråga där man tidigare mötts av ett tvärnej från både trafikutförare och beställare, det vill säga regionerna i Östergötlands och Örebro län.

Det var under ett möte i januari med Motala kommun som Trafikverket något överraskande tog upp saken på nytt. Om kommunen vill ha ett tågstopp måste perrongerna byggas samtidigt med utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Degerön-Jakobshyttan. Att försöka efteråt låter sig inte göras. Det gäller alltså att passa på, menade Trafikverket.

Resultatet av mötet blev att verket ska presentera en kalkyl för investeringen för kommunen. Beräkningen ska göras av Hans Eriksson, projektledare för dubbelspårsutbyggnaden.

– Det är vanskligt att höfta till en summa, men det kommer att handla om flera miljoner. Här finns bland annat ett EU-regelverk som har med tillgängligheten att göra och det är direkt tvingande. Bara plattformar räcker inte, säger Hans Eriksson.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) återstår det se om och hur kostnaderna kan fördelas. Principiellt tycker han att perrongerna kan byggas innan regionerna bestämt huruvida tåg ska få stanna i Godegård. Då har i alla fall kommunen fått bort motargumentet att det skulle saknas fysiska möjligheter.

– Dessutom verkar det börja röra på sig politiskt i vår riktning. Jag träffade nyligen företrädare för Askersunds kommun och där är man beredd att stötta oss i det här. Men en förutsättning är förstås att det inte blir orimligt dyrt för oss, säger Kåre Friberg.

Beträffande tidtabeller för stopp i Godegård ser han gärna flexibla lösningar:

– Det kan till en början räcka med en morgon- och en kvällstur. Det kan kanske också vara signalstyrt, behöver ingen utnyttja stoppet så kan tåget fortsätta förbi.

Tidtabellen för själva dubbelspåret säger byggstart – från Degerön-hållet – år 2020 med färdigställande 2025. Ett eventuellt tågstopp ligger således ännu några år framåt i tiden.

Med spårutbyggnaden måste bensinstationen vid den nedlagda affären flyttas. Här går nu Trafikverket med på att skaffa fram och bekosta ny mark i samhället. Något som också fått bensinbolaget att välja att stanna kvar på orten.

Under förra veckans möte med Godegårdsborna i skolfrågan meddelade kommunens landsbygdsstrateg Anders Bengtson att macktomten kommer att bli så tilltagen att den även kan rymma någon mer verksamhet. Samtidigt luftades en idé om en obemannad servicebutik i Godegård.