Upprinnelsen är en händelse då Värmdö kommun krävde vite från en friförskola som ålagt föräldrarna att ta med blöjor till sina barn. Frågan gick till domstol där kammarrätten nu konstaterat att enligt skollagen ska verksamheter som tillämpar maxtaxa stå för blöjorna. Familjer som når det högsta beloppet som maxtaxan medger ska inte tvingas betala extra avgifter och domstolen menar att kravet att ta med blöjor till förskolan är en sådan otillåten extra avgift.

Domen kom i somras och är redan överklagad till högsta förvaltningsdomstolen. Förra veckan gick dock en juristtjänst ut med information och när den nådde Motala kommun beslutade man att omgående titta på vad det skulle innebära här om beslutet står fast.

– Här har det varit så i flera år att föräldrarna får ta med sig blöjor till sina barn, säger verksamhetschef Yvonne Larsen och fortsätter:

– Jag har direkt startat en utredning för att se vad det här innebär, vad domen säger och vad den skulle kunna få för konsekvenser.

Har ni någon aning om vad det här skulle kunna kosta?

– Om det skulle visa sig att vi måste stå för blöjorna så får vi naturligtvis hantera de konsekvenserna. Därför har jag gett tjänstemännen i uppdrag att titta på och räkna på det här, säger Yvonne Larsen.

I Motalas förskolor finns i dag cirka 2500 barn i åldrarna ett till fem år. Hur många av dem som använder blöjor är inte helt känt i dag eftersom det är individuellt för varje barn, men uppskattningsvis handlar det om 1000 barn .

Ni ska samtidigt spara pengar, hur tänker ni där?

– Är det så att vi måste stå för blöjorna så kan vi inte frångå det. Men vi vet inte i dagsläget hur det är och då får vi lyfta den frågan, säger Yvonne Larsen.

Yvonne Larsen konstaterar vidare att Motala kommun är långt ifrån ensamma om att tillämpa maxtaxa och ändå låta föräldrarna stå för blöjor till barnen. I Vadstena tillämpar man också maxtaxa och även där är det föräldrarna som står för blöjor. "Föräldrar/vårdnadshavare gör eget val av blöjsort som passar det egna barnet och tar med dessa. På samma sätt som de tar med kläder, extrakläder, regnkläder mm till förskolan", skriver rektor Katarina Österdahl i ett mailsvar. I övrigt vill hon inte kommentera domen från kammarrätten i Stockholm i nuläget.