Verksamheten har funnits i Motala sedan 2014 och riktar sig till människor, som av olika skäl, står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Vi har tidigare berättat om hur de jobbar med att digitalisera material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Och det är Grenverket, på uppdrag av finansiären Samordningsförbundet, som bedriver arbetet i Motala.

Den tionde juli fick 24 anställda på Motalakontoret information om att budgeten kommer att överskridas under året. Orsaken, enligt verksamhetsansvarig Anna Hallin, är ökade lönekostnader som beror på ändringar i Arbetsförmedlingens regelverk kring lönebidrag. I brevet till personalen står att man i början på sommaren märkte av en ökad lönekostnad.

"En analys av kommande halvår visar att vi kommer att överskrida budget, vilket inte är ett alternativ". "Vi har inte kunnat förutspå hur och i vilken omfattning ändringen skulle påverka verksamhetens ekonomi",

Två dagar innan brevet skickades ut fick de som nu tvingas gå besked. Sex av dem har sagts upp och sju går genom naturlig avgång genom att kontrakt inte förlängs.

Anna Hallin har semester men återkopplar kort. På frågan om man hade kunnat göra det här på ett annorlunda sätt än att meddela personalen nu, svarar hon:

– Nej, för vi var tvungna att agera så fort som möjligt. Annars måste vi säga upp fler folk så klart. Vi har under början av sommaren sett att pengarna inte kommer att räcka, säger hon kort.

Är det ultimat att leverera en sådan här nyhet mitt under semesterperioden?

– Är det nånsin ultimat att leverera ett sånt här besked? Det är klart att det inte är, säger hon och fortsätter:

– Det är sex personer som har sagts upp på grund av arbetsbrist och det är inget konstigt. Allt styrs av pengar och räcker inte de så är det ju så, säger Anna Hallin.

Vad verksamheten gör för att stötta berörda, eller vad som kan komma att hända med Digitaliseringscenter till hösten vill hon inte svara på.

Biträdande platsansvarig Mika Mäkeläinen är tillbaka efter sin ledighet och han får nu stötta personalen tillsammans med skyddsombudet.

– Jag fick veta att det skulle bli varsel under min semester, säger han.

Mika Mäkeläinen vittnar om att många mår dåligt.

– Det är givetvis bedrövelse. Vi är alla mycket, mycket ledsna, absolut. Det är givetvis inte roligt på något sätt och det är en olycklig tid. Det är många frågor, men svårt att få tag på folk.

Har du känt av att budgeten är så ansträngd att det här kommer att hända?

– Nej, det har jag inte riktigt anat eller kunnat förutspå, säger han.

Verksamheten har även mindre kontorsfilialer utanför Motala och enligt Mika Mäkeläinen har ytterligare en anställd i Skänninge blivit uppsagd.

Uppsägningarna, ska enligt brevet från Anna Hallin, redan ha förhandlats med fackförbundet Kommunal och man ska ha gått efter gällande LAS-lista.