Debatt Majoriteten i vård- och omsorgsnämnden har bestämt sig för att lägga ner seniorverksamheten i Kinda. Den drivs idag i kommunal regi. Detta vänder sig Vänsterpartiet kraftigt emot, och vi har självklart reserverat oss mot nämndens beslut.

Vid samma möte bestämdes att socialpsykiatrins öppna dagverksamhet i samarbete med Hjärta till Hjärta ska läggas ner. Även mot detta har vänstern reserverat sig. Nämnden motiverar sina beslut med att det sparar pengar. Vi anser att den här sortens obetänkta besparingar sker utan hänsyn till dem som drabbas. Dessutom orsakar de högre kostnader längre fram.

Till seniorverksamheten har äldre varit välkomna för att delta i gruppaktiviteter eller för en pratstund över en kopp kaffe. Seniorverksamheten har erbjudit äldre samvaro och gemenskap samt olika aktiviteter som främjar hälsan. Verksamheten har varit nyttig och uppskattad. Nedläggningen blir ett hårt slag för dem som har deltagit i verksamheten och kommer att sänka deltagarnas livskvalitet. För samhället i stort har verksamheten bidragit positivt, även ekonomiskt.

Denna förebyggande insats motverkar isolering, ensamhet och stillasittande hos äldre i Kinda, vilket i sin tur leder till minskade kostnader för hemtjänst och främjar möjligheten att äldre kan bo kvar hemma. Tänker man längre än till nuvarande budgetår kommer den här sortens beslut att leda till ökade kostnader för Kinda kommun genom att äldreomsorgen får mer att göra. Det är därför vi ser att ”besparingen” egentligen är en tidsinställd kostnadshöjare.

Hjärta till hjärta har inneburit en fungerande sysselsättning inom socialpsykiatrin, där både medarbetare och deltagare arbetat in rutiner som gör skillnad i vardagen hos dessa människor. En avveckling av verksamheten skulle öka utanförskapet, minska sysselsättningen och därmed också öka den psykiska ohälsan hos individen. Här talar risk- och konsekvensanalysen mot att skära i verksamheten.

När man skär i välfärden på det här sättet försvinner inte behovet av insatser. I diskussionen kommuniceras exempelvis en from förhoppning om att utomstående skulle gå in och ta över ansvaret för seniorverksamheten. Det är inte realistiskt. Redan idag erbjuder ideella organisationer, exempelvis pensionärsorganisationer, aktiviteter för äldre i den omfattning som är möjligt. Detta är ett bra komplement till den kommunala verksamheten, men ideella krafter kommer inte att kunna ersätta bortfallet.

Det måste bli ett slut på dessa kortsiktiga besparingar som drabbar utsatta grupper i samhället. Vänsterpartiet tar nämndens dåliga ekonomi på allvar och vill istället att nämnden sparar på ledningsorganisationen. Vi har sett möjligheten att spara två miljoner på att skapa en plattare och effektivare ledning. Denna besparing bidrar långsiktigt till att nämnden kan använda sina skattemedel mer effektivt utan att det påverkar kvaliteten på den service kommunen erbjuder medborgarna.

Tänk om och ändra beslutet om nedläggning av seniorverksamheten! Sluta montera ner Kindas välfärd!