– Det är vårt bästa år någonsin. Vi har bra produkter och det är bra fart på marknaden, säger Mats Båverud, koncernchef och CEO för Väderstad Group.

Jordbruksmaskintillverkaren hade 2018 en omsättning på 3,02 miljarder kronor, att jämföra med 2,4 miljarder året innan, och ett resultat efter finansiella poster på 118 miljoner kronor. 150 nyanställningar under året gör att koncernen nu har 1 400 medarbetare i 40 länder.

Vad är förklaringen till den ökade omsättningen?
Artikelbild

Omsättningen 3,02 miljarder kronor gav Väderstad ett resultat efter finansiella poster på 118 miljoner kronor.

– Låga räntor gör att det är lätt att investera. Sen har vi ett väldigt bra produktprogram som bönderna tycker om.

Vad tycker du om resultatet, 118 miljoner?

– Man kanske önskar att man skulle ha ett bättre resultat, men det är klart bättre än förra året och vi återinvesterar mycket i våra maskiner och kunder. Så det känns bra.

Sommarens torka påverkade inte Väderstad nämnvärt, enligt Mats Båverud.

– Torkan medförde lägre skördar på många av våra normalt sett starka marknader. Dock har spannmålspriserna gått upp under hösten. Så trots vädermässiga utmaningar ser vi ett ökat intresse att investera i såmaskiner och jordbearbetningsredskap som effektiviserar och ökar skörden för lantbrukaren i torkans spår.

Väderstads orderingång ökade med 27 procent för maskiner och 26 procent för reserv- och slitdelar. Bäst säljer Väderstad i Kanada, Sverige och Ryssland, följt av England, Tyskland och Ukraina. Sverige står för 10 procent av försäljningen.

Hur ser ni på 2019?

– Vi är väldigt försiktiga när det gäller tillväxt. Så ligger det på samma så är det bra, säger Båverud.