Maria Pahlm är förskolechef för Bjälbotull och Västra Lunds förskolor. I augusti invigdes förskolelokalerna i en nybyggd del i anslutning till Bjälbotullskolan.

– Vi är jättenöjda med lokalerna. Och utemiljön är mycket bra. Vi har flera "gårdar" så att vi kan dela upp oss, säger Maria Pahlm.

Inne på småbarnavdelningen Pysslingen är det ljust och lugnt. Genom stora fönsterpartier ut mot lekgården ser man de större barnen klättra, gunga, gräva och springa av sig energi strax före lunchdags.

Artikelbild

| Bjälbotulls förskolas nya avdelningar är byggda med stora glaspartier ut mot generösa utelekmiljöer.

Här inne har tvååringarna Malva och Molly lastat bilen med dockvagnen och satt sig till rätta i sätet.

– Vi ska åka till Leos lekland, berättar Malva.

Hon har placerat sig vid ratten. Molly sitter bredvid. Dockornas nappflaskor ligger på bilens flak. På frågan vad de brukar göra här på förskolan svarar de – förvånade över den tokiga frågan – att de såklart leker.

Maria Pahlm berättar om pedagogiken. Miljön på avdelningen är utformad för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande. Barnen ska kunna se och nå det material som finns. För de barn som inte pratar så mycket finns bildstöd.

Artikelbild

| Tittut. Tvåårige Pontus kikar efter vad som finns inne i kameran. Någonstans där inne fastnade hans bild.

– Alla ska kunna uttrycka sig även om de har olika sätt. De ska känna sig viktiga och lyssnade på. Vi bygger på barnens behov, intressen och förmågor och all undervisning tar avstamp ur läroplanen, säger Maria.

Hon berättar om begreppet "fiffig kompis" som handlar om att de barn som redan kan saker kan vägleda andra till att också lära sig.

Artikelbild

| De nya förskolelokalerna som ska hysa sex avdelningar byggs ihop med och delar matrum med Bjälbotullskolan.

– Barnen hjälper varandra att lära, säger Maria.

Demokrati för barn, alltså. Och byggande av självkänsla.

Än är inte allt på plats. Det nya matrummet byggs i den gamla husdelen. Nu äter barnen i det som ska bli sinnesrummet. Där ska barnen kunna utforska och experimentera med alla sinnen. Det kommer att bli digital utrustning för olika uttrycksformer, som ljus och ljud och projicerade bilder.

– Vi har haft möjlighet att påverka utformningen. Vi har haft en bra dialog med entreprenör under processen, säger Maria Pahlm och tycker att både barn och personal är nöjda.

Byggarbetena har inte varit särskilt störande för verksamheten, tycker hon, Tvärt om så har barnen haft glädje av att se huset växa fram. Och gräv- och andra byggmaskiner har som bekant en speciell dragningskraft för små barn.