Den 2 oktober förra året gjordes en daglig visitation i fångens cell. Personalen upptäckte att det hade klottrats på flera ställen i cellen – bland annat på en vägg och på en tv-bänk. På ett ställe var ordet "golanstalt" klottrat.

Fången förnekade att det var han som hade klottrat i cellen. Klottret hade dock utförts med hjälp av en grön penna – samma typ av penna som fången hade tillgång till.

Mannen valde att överklaga Kriminalvårdens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping och vidhöll att han var oskyldig. Domstolen anser dock att Kriminalvården gjorde rätt som varnade fången.