Det var den 18 september förra året som det uppstod en hotfull situation på en avdelning på Skänningeanstalten. En fånge utsatte, enligt den utredning som Kriminalvården gjorde, en medintagen för ett hotfullt och hänsynslöst beteende. Fången, som tilldelades en varning, förnekade dock att han skulle ha varit hotfull och påpekade att han fick tillbringa lång tid i isolering som en följd av händelsen.

Fången överklagade beslutet att ge honom en varning till Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen anser dock att det fanns skäl för Kriminalvården att varna fången. Överklagandet avslogs.