Det är ett medborgarförslag som kommit in till kommunen under sommaren. Bakom förslaget står anställda på Barnavårdcentralen, kommunens individ- och familjeomsorg och Svenska kyrkan.

– Den familjecentral som finns sedan tio år i Svenska kyrkans regi är bra, men vi menar att de verksamheter som riktar sig till småbarnsföräldrar kan samordnas bättre i en kommunal öppen förskola, menar Victoria Svensson som är vårdenhetschef på BVC i Mjölby.

Folkungabygdens pastorat bedriver familjecentral en förmiddag i veckan på tre orter i Mjölby kommun. Det är bara en del av deras verksamhet för småbarn och deras föräldrar. På måndagsförmiddagen är det nästan fullt i källaren på Mjölby församlingshem. Många mammor och pappor har lockats av en temaföreläsning om gränsdragning.

Artikelbild

| De vill ha kommunal familjecentral: Anna Hillar, Petra Tengvall, Lena Andersson, Maria Hoffstedt, Gerd Agu och Victoria Svensson.

Efter sångstunden är det fika och därefter pratar Gerd Agu från kommunens familjeteam om barnens och föräldrars behov av tydliga gränser – och var man ska dra dem.

Några av barnen håller till i lekrummet. Thérèse Eriksson har med sig dottern Alice, 1,5. Hon håller med om att en kommunal öppen förskola behövs.

– Jag har inget problem med att komma till kyrkan. Men det kan stöta bort vissa. Kommunen drev tidigare en öppen verksamhet men lade ner det på grund av dåligt underlag. Men i dag kom 30 föräldrar, säger Thérèse och gör en gest mot golvet i lekrummet där det vimlar av barn, föräldrar och utsprida leksaker.

Hon har skrivit en insändare i ämnet och menar att en öppen förskola även kan bli en mötesplats både för barn och föräldrar som kanske är nya i kommunen eller i landet.

Artikelbild

| "Det behövs en kommunalt driven öppen verksamhet", tycker Thérèse Eriksson med dottern Alice 1,5 år.

– Dessutom har kommunen ett ansträngt läge när det gäller förskoleplatser, menar hon.

Förslagsställarna ser framför sig en lokal dit BVC flyttar, liksom delar av kommunens Råd och stöd som riktar sig familjer.

Artikelbild

| Johan Garde hjälper sonen Gabriel att åka kana på Svenska kyrkans familjecentral.

– Men grunden i verksamheten ska vara en öppen förskoleverksamhet dit föräldrar och barn söker sig spontant. Där på plats ska det finnas service från kommun och region, menar Victoria Svensson.

Det är inte en slump att förslaget kommer just när kommunen köpt en galleria där det finns lediga lokaler och dit det redan talats om att flytta kommunal service. Det är just kommunens individ- och familjeomsorg som varit på tapeten för en möjlig omlokalisering dit.

Artikelbild

| Clara, 1, och Colin, 3,5, leker loss i familjecentralen i Mjölby församlingshem ihop med pappa Dennis Norén medan mamma Malin Pettersson lyssnar på föredrag om gränsdragning.

Anna Hillar som ansvarar för kyrkans familjecentral ser inte alls förslaget som ett hot mot den verksamheten:

– Jag tror inte att det skulle sätta oss på pottan.