Margot var, sedan Svenska Peter Casselsällskapet bildades 1993, en av föreningens nyckelpersoner med ett stort kontaktnät inom emigranthistoria både i Sverige och USA.

Tillsammans med sin sedan många år bortgångne make Kurt, tog hon med stöd av några förgrundspersoner från Kindabygden, emigrantforskare och medlemmar inom logen Vasaorden av Amerika, initiativ till att bilda sällskapet.

I samarbete med Kinda kommun och Kisa V Eneby Hembygdsförening skapades en tradition med återkommande Peter Casseldagar och sedemera Amerikaveckor för att minnas, hedra, levandegöra och fokusera på Kindabygden som den svenska emigrationens vagga.

Margot med maken Kurt deltog 1995 som hedersgäster i Fairfield, Iowa vid minneshögtiden av den 150-åriga stora Casselutvandringen från Kisabygden.

Margot visade under alla år stort intresse och stöd för Kisa Emigrantmuseum dit hon bland annat förmedlade gåvor. Margot gladde sig mycket åt den pågående restaureringen som påbörjades under hösten.

In i det sista fick vi ta del av Margots intresse och entusiasm. I samband med en kulturkväll på Café Columbia i Kisa för en månad sedan fick vi uppleva Margots berättarkunskap och outtröttliga vilja att sprida kunskap om den svenska emigrationen.

Vi är tacksamma för ett gediget utfört arbete inom Svenska Peter Casselsällskapet!