– Det är fantastiska pengar att få, Wallenberg-stiftelsen tar genom detta ett stort ansvar för den fria grundforskningen i Sverige, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, i en kommentar.

Wallenberg scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Sammanlagt har 22 framstående forskare utsetts till Wallenberg scholars och av dem finns tre vid Linköpings universitet. Vetenskaplig visualisering, metastabila material och ny teknik och system för kommunikation bortom 5G är forskning som tilldelats fria anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Fri forskning är precis vad det låter som. Det är forskarna som med sin egen nyfikenhet och kunskap bestämmer vad de vill forska om. Stiftelsen ställer inga krav på resultat. Det är tillåtet att misslyckas om så skulle vara. Men historien har visat att det är genom den fria grundforskningen som mest ny kunskap vunnits, säger Peter Wallenberg, Jr ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Artikelbild

| Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, Linköpings universitet

Stiftelsen står för närmare 60 procent av alla långsiktiga, fria anslag till seniora forskare i Sverige. Syftet är att ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Att bli utnämnd till Wallenberg scholar är förstås ärofyllt. Individuella anslag är en prioriterad anslagsform inom Stiftelsen. Pengarna är fria att disponera inom forskningsområdet.

– Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Erik G Larsson, professor i kommunikationssystem, ska nu tillsammans med sina medarbetare utveckla ny teknik för trådlös kommunikation och fjärravkänning, bortom 5G.

– Det är väldigt positivt att vi nu kan fokusera på det som är vetenskapligt mest relevant och utmanande. Den trådlösa tekniken har ju utvecklats under en längre tid och det känns roligt och stimulerande att få arbeta lite mer långsiktigt än vad industrin tänker sig i dagsläget, säger Erik G Larsson.

Artikelbild

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi, Linköpings universitetErik G Larsson, LiU-professor.

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, forskar kring så kallade metastabila material. Det är material med hög energi som i andra faser än de vanligast förekommande får helt nya och användbara egenskaper.

– Vi arbetar med teoretiska modeller och djup grundforskning, men med inspiration från verkliga behov, säger han.

Målet är att kunna ta fram material med speciella egenskaper för exempelvis hårda skärande verktyg eller effektiva och miljövänliga solceller.

– Fri forskning är nödvändigt för att vi ska kunna göra verkliga framsteg och det är helt fantastiskt att Wallenberg-stiftelsen satsar på den fria forskningen på det här viset, säger Igor Abrikosov.

I och med årets beslut från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finns 62 aktiva Wallenberg scholars. Nästa omgång Wallenberg scholars utses 2023.