Debatt Svar till Marie Nicholson i Vimmerby Tidning den 27 augusti:

Vi vill bemöta Marie Nicholson om att vi är helt tysta när det gäller integration för nyanlända.

Migration är fortfarande vår hjärtefråga och vi har under den här mandatperioden flera gånger haft uppe hur viktig integrationen är men ingen har lyssnat. Nu har vi lagt det åt sidan en stund då det är andra områden vi fokuserat på.

Vi har lagt motion om att de nyanlända måste vara godkända i svenska med minst betyg D för att kunna få arbeta inom äldreomsorgen som ett exempel.

Arbetslösheten är hög bland utrikes födda i Vimmerby kommun. Vad har Moderaterna gjort för att få ner denna under den här mandatperioden? Vad har ni gjort för integrationen förutom en cykelkurs för att lära de nyanlända att cykla? Helt onödigt då det finns viktigare saker när det gäller integration än att flänga omkring på en cykel.

Var ni fått ifrån att vi vill kasta ut alla invandrare vet inte jag eftersom vi aldrig sagt något sådant, i alla fall inte under den tid jag suttit med. Moderaterna har kopierat vartenda förslag från SD vad gäller migration och integration. Har ni något eget att komma med? Är ni villiga att bjuda in oss för ett samtal och höra de förslag som vi har? Är ni villiga att samarbeta med oss när det gäller migration? Ja, då ställer vi gärna upp för en gemensam diskussion för att få ett bättre Vimmerby, utan segregation och utanförskap.

Vi är redo. Är ni?