Det var den 13 september förra året som mannen kontrollerades av polis i Kisa. Det visade sig att han var påverkad av cannabis.

I förhör nekade han dock till brott. Han medgav visserligen att han använt narkotika – men det var för två och ett halvt år sedan. Hans enda förklaring till analysresultat var att han måste ha stått bredvid någon som rökte cannabis.

Linköpings tingsrätt skriver i domen att den åtalades förklaring är "alltför oprecis och vag" för att den ska förta värdet av åklagarens bevisning. Domstolen anser att det är uteslutet att han fick i sig drogen genom passiv rökning och dömer honom för ringa narkotikabrott.

Som straff ska mannen betala 30 dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor.