Kommunen har nämligen upptäckt en underminering i gatan och när den åtgärdas kommer ett mindre område att spärras av.

Arbetet kommer att pågå från valborgsmässoaftonen till sjätte maj. Det är framförallt trafik på Nya Tanneforsvägen som påverkas. Eftersom det är den delen av gatan mellan Tullbron och Drottningbron – södergående fil – som stängs av.

Däremot går det att passera genom korsningen Nya och Gamla Tanneforsvägen och byggtrafiken till kvarteret och trafiken till hotellet ska inte påverkas, utlovas det.

Artikelbild

| En nyligen upptäckt underminering i gatan gör att trafiken tillfälligt måste stängas av.

Däremot påverkas cykeltrafiken över Stångebro. För att kunna cykla över bron måste cykeltrafiken ta sig runt hotellet via å-sidan.