Nu går det undan med ny simanläggning. Besluten kommer slag i slag. Förra veckan kom beskedet om vem som ska bygga anläggningen och i morgon beslutas om vad det ska kosta.

Det slutgiltiga beskedet om kostnaderna ska tas av kommunfullmäktige 18 juni. Men sannolikheten för att det skulle bli ett annat beslut än det nu föreslagna är försvinnande litet. Detta med tanke på att första spadtaget för simhallsbygget är planerat till 19 juni.

Att det skulle bli på något annat sätt än det föreslagna är inget som oroat Alliansen.

Artikelbild

| Nu börjar det närma sig bggstart för Linköpings nya simanläggning.

– Eftersom vi helt går på det inriktningsbeslut som förra majoriteten tog, så vore det mycket förvånande om någon protesterar nu, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I det förslag som kommunstyrelsen kommer att ta vid tisdagens möte framgår att den totala investeringsutgiften kommer att uppgå till 940 miljoner kronor plus 50 miljoner kronor i det man kallar riskpåslag.

Den totala årskostnaden för Linköpings kommun uppgår enligt beräkningarna till totalt 53 miljoner per år. Man skulle kunna kalla det för totalhyra. Men summan är uppdelad i två poster. I den ena ingår 12,5 miljoner per år som kommunen ska betala till Lejonfastigheter i ett förvaltningsavtal som sträcker sig 25 år framåt. Resterande 40,5 miljoner om året – det som kallas kapitalkostnad – står kommunstyrelsen för eftersom det blir kommunen som kommer att ta upp lån för projektet.

Ursprungligen fanns tre förslag till vem som skulle äga simhallen; Lejonfastigheter, ett eget bolag eller kommunen.

Här har företrädare för kommunen, Lejonfastigheter, Stångåstaden och Sankt Kors kommit fram till att det finansiellt bästa är att kommunen står som ägare. Eftersom det, enligt handlingarna, inte genererar nedskrivningsbehov och upplåningskostnaden blir lägre.