Linköpings kommun har, med hjälp av statsbidrag, satsat på ljussignaler som prioriterar kollektivtrafikens bussar före all annan trafik på sammanlagt åtta platser inom det kommunala vägnätet.

Totalkostnaden för projektet landade på 3,6 miljoner kronor, varav staten sköt till hälften, 1,8 miljoner.

Nu har man beslutat att ljusstolparna ska monteras ned.

Artikelbild

| Kärnavägen–Norrmalmsvägen i Malmslätt är en av de platser som framöver inte längre kommer att ha ljussignaler för att prioritera busstrafik.

Skälet till det är, rätt och slätt, att de inte anses vara nödvändiga.

– De har inte haft den effekt som vi efterfrågat. Därför kommer de att tas bort, säger Jonas Sjölin, stadsbyggnadschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sjölin menar att man från kommunens sida haft en gemensam plan tillsammans med Östgötatrafiken om att utveckla kollektivtrafiken, men att det i det aktuella fallet inte fungerat hundraprocentigt i kommunikationen mellan parterna.

– Vi gick ut och sökte statsbidrag för det här utan att först kontrollera med Östgötatrafiken om deras behov av signalsystemet. Vi tar på oss vår del av ansvaret. Pengarna för att få utrustningen på plats kan vi tyvärr inte hämta tillbaka. De är borta. Stolparna behåller vi dock för framtida bruk. Vi kommer, som jag bedömer det, att ha användning för dem under överskådlig tid, säg ett och ett halvt år.

Att det är skattebetalarnas pengar som gått upp i rök beklagar Jonas Sjölin.

– Det är naturligtvis väldigt olyckligt. Men vi har tagit lärdom av det här misstaget och ska se över hur vi i framtiden ska kommunicera med Östgötatrafiken. Rutinerna kommer att justeras utifrån det som inträffat.

Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken, menar att det ligger ett delat ansvar i projektet med de bussprioriterade ljussignalerna.

– Vi flyr inte undan ansvarsfrågan. Vi har hela tiden fört samtal med kommunen om det här, men någonstans har det brustit i kommunikationen och det kommer an även på oss att det ska fungera.

Näsström uppger vidare att Östgötatrafiken inte ansåg att bussprioriterade ljussignalerna behövdes på de platser där de monterades, bland annat i korsningen Kärnavägen–Norrmalmsvägen i Malmslätt.

– Informationen nådde uppenbarligen inte fram till ansvariga på kommunen. Jag kan inte detaljerna kring ärendet, men vi måste hantera det faktum att vi står där vi står. Nu handlar det om att se till att liknande misstag inte upprepas.