Av anmälan till IVO framgår att händelsen inträffade i Linköping i början på året. Hemtjänstpersonalen fick ett larm om att en person hade fallit. Två anställda skyndade till personens bostad – och fann personen livlös på golvet.

Istället för att omedelbart inleda hjärt- och lungräddning valde de två anställda att lämna bostaden för att diskutera händelsen med hemsjukvårdens sjuksköterska. Sjuksköterskan uppmanade hemtjänstpersonalen att genast ringa 112 och skynda tillbaka till den livlösa personen för att påbörja hjärt- och lungräddning. När ambulansen en stund senare anlände var den livlösa personen död.

Av anmälan till IVO framgår att en av de två anställda dokumenterade händelsen. "Denna dokumentation visar sig senare inte överensstämma med vad som har inträffat", står det att läsa i anmälan.

Enskilda samtal har hållits med de inblandade personerna och ytterligare åtgärder kommer att vidtas.