Det finns tre delägare i kanalen: Region Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun. Alla tre får bidra med pengar för att hålla kanalen igång.

För 2018 fick Kinda kanal AB extra pengar för att få råd med underhållet, men det fanns ett villkor.

För att även i fortsättningen få ett förhöjt bidrag så ville de tre ägarna se en långsiktig underhållsplan.

Artikelbild

| Tannefors sluss.

Nu har bolaget presterat en plan för nästa år och lovat att återkomma med en femårsplan. Det gör att delägarna kan tänka sig att släppa till pengar. Region Östergötland äger 47 procent och kommer därmed att få betala mest, Linköpings kommun äger 38 procent och Kinda kommun 15 procent av bolaget.

Hos Region Östergötland kommer ärendet upp i regionutvecklingsnämnden den 5 december och de väntas då bevilja cirka 2,5 miljoner kronor för 2019. Linköpings kommun har redan beslutat att anslå cirka 1,7 miljoner kronor.

I Kinda kommun har något beslut ännu inte fattats.

Av underhållsplanen för nästa år framgår att restaureringen av Skedevid kanal ska påbörjas under 2019 – åtminstone ska en upphandling av arbetet göras. Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden.

Artikelbild

| Skedevid kanal mellan Ämmern och Åsunden

Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.

Kinda kanal byggdes åren 1865–1871 och öppnade då vattenvägen mellan Linköping och Horn/Hycklinge i södra delen av Åsunden.