Det var i början på mars i år som Transportstyrelsen beslutade att återkalla 15-åringens körkort och körkortstillstånd. Återkallelsetiden bestämdes till sex månader. Orsaken var att 15-åringen kört en A-traktor som gick så fort att den var att betrakta som en personbil. 15-åringen blev därför misstänkt för olovlig körning.

15-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och begärde att spärrtiden skulle sättas ned. Han uppgav att han blivit erbjuden ett sommarjobb – som inte kan utföras utan körkort.

Förvaltningsrätten anser dock inte att det finns någon anledning att bestämma en kortare återkallelsetid. Överklagandet avslogs.