Det var den 23 oktober förra året som mannen, som är i 50-årsåldern, fastnade i en nykterhetskontroll. Alkoholhalten i hans utandningsluft uppgick till 0,73 milligram per liter – vilket motsvarar 1,46 promille alkohol i blodet.

Som en följd av brottet beslutade polismyndigheten i januari i år att återkalla mannens rätt att inneha vapen. Mannen valde dock att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Han medgav visserligen att han körde rattfull men framhöll att "jakt är hans liv och enda fritidsintresse". Mannen uppgav även att han aldrig brukat alkohol i samband med jakt eller övningsskytte. Han uppgav även att han vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sina alkoholproblem.

Förvaltningsrätten framhåller att Högsta förvaltningsrätten i en tidigare dom slagit fast att den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får anses ha visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Beslutet att återkalla mannens tillstånd att ha vapen var därför korrekt. Överklagandet avslogs.