Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping har i tre år utrett frågan om var turister ska kunna ställa sin husbil över natten. Husbilsturisterna vill inte alltid vara hänvisade till campingplatser utan kunna parkera centralt, nära restauranger och nöjesutbud.

Det hela började med ett förslag från Café Tannefors Slussar och Visit Linköping. De lyfte fram tolv platser, bland annat halvön vid Tannefors slussar, Borggården vid slottet och Nykvarnsparken.

Därefter lade kommunens tjänstemän till ytterligare tio förslag, men när politikerna i samhällsbyggnadsnämnden senare i veckan ska ta ställning har det hela kokats ner till åtta platser.

Artikelbild

| På åtta platser är det tänkt att husbilsturister ska kunna övernatta i Linköping.

Segelbåtshamnen, Valla gård, Smedstad ridsportcentrum och Vidingsjö motionscentrum föreslås bli ställplatser med anslutning till vatten, avlopp och el.

På fyra ställen föreslås enkla ställplatser utan service: Nykvarnsgatan, Saab arena, Linköping arena och Cupolens parkering. De fyra betecknas inte som permanenta, utan kan fungera som ställplatser tills områdena behöver användas till andra ändamål.