Fången avtjänar sitt straff på en fängelseanstalt och begärde att få ha en fläkt i sin cell. Mannen förklarade att han inte kan somna om han inte hör ljudet från fläkten.

Kriminalvården sade dock nej till mannens begäran. Anstalten tillhandahåller ett begränsat antal fläktar som under sommartid delas ut till de fångar som har störst behov. Att inneha en fläkt anses dock inte vara nödvändigt för att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Fången valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen anser dock inte att det finns några särskilda skäl som gör att det åligger anstalten att tillhandahålla en fläkt. Överklagandet avslogs.